Com sabem si un cordó té moltes cèl·lules o poques?

A Cellab estem compromesos amb la qualitat en tots els processos que duem a terme. Guardar un cordó umbilical de baixa cel·lularitat, és a dir, amb poques cèl·lules, no tindria sentit en cas d’una reclamació per a ús terapèutic ja que no serviria. Per aquest motiu, per determinar el nivell de cèl·lules que hi ha en un cordó umbilical realitzem una prova anomenada citometria de flux, duta a terme per un equip de biotecnòlegs del nostre equip al laboratori del control de qualitat.

Aquesta prova analítica es realitza a la sang del cordó mitjançant una tecnologia de llum làser, que s’encarrega de recomptar i classificar les cèl·lules segons la morfologia, la presència de bio marcadors i l’enginyeria de proteïnes. Els resultats d’aquesta anàlisi queden recollits a l’informe final de conservació que us lliurem un cop hem acabat de processar el cordó umbilical. Aquest document és de vital importància ja que, davant d’una reclamació per a ús terapèutic, caldrà presentar-lo a l’hematòleg per valorar el trasplantament de les cèl·lules hematopoètiques conservades.

La citometria de flux és una prova complexa i molt especialitzada ja que requereix biotecnòlegs i biòlegs experts en aquest camp. Obtenir aquesta informació és rellevant ja que en cas de no arribar als paràmetres mínims que ha de tenir una sang del cordó per ser utilitzat en cas de trasplantament, us recomanarem la destrucció de la mostra.

CitoPlus, la citometria ampliada de Cellab

A Cellab hem posat a disposició de les famílies que conserven les cèl·lules del cordó umbilical la prova CitoPlus. Aquesta citometria ampliada opcional permet obtenir una caracterització addicional de cèl·lules T reguladores i cèl·lules NK. Aquestes dues subpoblacions de limfòcits es poden utilitzar com a material de partida en la fabricació de medicaments de teràpia avançada en tractaments d’immunoteràpia contra el càncer i en el tractament de malalties autoimmunes.

Cellab és l’únic banc de cèl·lules mare del sud d’Europa que fa aquesta prova, que aporta una informació determinant en cas de tractaments per a malalties autoimmunes i tractaments d’immunoteràpia.

Leave a reply