Quina seguretat tinc que Cellab conservarà de forma òptima les cèl·lules durant 30 anys?

Aquesta és una de les preguntes més repetides per les famílies quan s’informen sobre el nostre servei de conservació de cèl·lules mare del cordó umbilical. I és que a Cellab, les conservem durant 30 anys. Durant aquest període de temps i sempre que no hagin estat reclamades per a ús terapèutic, les cèl·lules romandran al tanc en perfectes condicions. Avui abordarem les preguntes més comunes sobre el nostre servei i sobre les cobertures i obligacions.

Quines garanties tinc que es conserven en perfecte estat?

Cellab per poder dur a terme la seva activitat està acreditada per l’American Asociation of Blood Banks (AABB). Cada dos anys passem una exhaustiva auditoria que verifica que totes les mostres que conservem compleixen els criteris de qualitat.

Així mateix, Cellab està autoritzada pel Ministeri de Salut del Govern d’Andorra per poder dur a terme la seva activitat de processament i conservació cel·lular.

Què passa amb les mostres del meu fill/a si Cellab fa fallida?

Per disposar del permís d’activitat i d’acreditació, Cellab està obligada a tenir un banc de contingència. Aquest banc de back-up garanteix a les famílies que conserven a Cellab que si a l’empresa fa fallida, es faran càrrec de les mostres amb les mateixes condicions subscrites al contracte fins a la finalització del mateix.

Quin document regula els deures i les obligacions de Cellab?

Qualsevol família que vol conservar les cèl·lules mare del cordó umbilical ha d’emplenar i signar el contracte de prestació de serveis. Aquest document regula els deures i obligacions de Cellab, punt per punt, perquè les famílies gaudeixin de màxima tranquil·litat durant la durada contractual.

Com se signa el contracte?

Les famílies reben al correu electrònic el contracte amb les seves dades. A través d’un sistema de signatura digital, primer signa la mare i després l’altre membre de la parella. La família rep el contracte en PDF després d’haver signat, que ha de conservar fins a la finalització del contracte.

Hi ha alguna quota de manteniment durant els 30 anys?

No. Cellab ofereix un únic pagament en què estan incloses totes i cadascuna de les despeses durant 30 anys. No hi ha quotes ni pagaments addicionals fins al venciment.

El meu fill/a quan serà titular del contracte?

En complir els 18 anys, el titular passarà a ser el vostre fill/a i podrà decidir l’ús del material biològic que té conservat.

Leave a reply