De conformitat amb la llei de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CIMERA, SL, amb NRT L-709198-C, amb domicili social a Borda del Germà, 14. AD600 Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra), amb la finalitat d’atendre les seves consultes. En compliment de la normativa vigent, CIMERA, SL informa que les dades seran conversades durant el període de temps estrictament necessari per a complir amb els preceptes mencionats anteriorment.

Donat que no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tindrem el seu consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

CIMERA, SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això, que CIMERA, SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com el del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada o al correu electrònic info@cellab.com.

Li informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions comercials enviant-nos un e-mail a info@cellab.com

Podrà dirigir-se a l’autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L’enviament de les dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.