Cellbank-Cèl·lules-mare-adultes-Cellab

Aturar el temps

Cellbank Cèl·lules mare adultes

Les nostres cèl·lules envelleixen amb nosaltres, però el fet de poder-les conservar a temps i aturar la seva edat biològica, ens permet tenir cèl·lules més joves per si algun dia les necessitem per algun tractament o teràpia.

A Cellab comptem amb la possibilitat de crio preservar cèl·lules mare adultes al nostre banc extretes del teixit adipós. Sotmetem les cèl·lules mare a una congelació amb nitrogen líquid a -180ºC, que atura l’envelliment i les conserva en perfecte estat.

Cèl·lules mesenquimals del teixit adipós

Les cèl·lules mesenquimals o MSCs (de l’anglès, Mesenchymal Stem Cells) són un tipus de cèl·lules que tenen la capacitat de diferenciació en molts altres tipus de cèl·lules especialitzades. Tenen la capacitat de regenerar teixit malmès actuant amb un efecte antiinflamatori.

El teixit adipós o greix que tenim al cos és una de fonts més riques de cèl·lules mesenquimals. Obtenir-les és un procés senzill i ràpid mitjançant una petita liposucció al pacient a la zona on s’observi més quantitat de material biològic.

L’extracció de les cèl·lules la realitza un cirurgià plàstic que mitjançant una tècnica manual poc invasiva obté les cèl·lules que hi ha al greix sense malmetre-les.

Conservar cèl·lules amb la màxima qualitat

Cellab és un dels primers bancs de cèl·lules mare adultes del sud d’Europa acreditat per la prestigiosa American Association of Blood Banks (AABB).

Així mateix, Cellab compta amb l’autorització del Ministeri de Salut del Govern d’Andorra.

células madre adultas

1.300m2 de planta farmacèutica

2 sales blanques

1 sala de criogènia

1 sala d’ultracongeladors

1 laboratori de control de qualitat

1 laboratori acreditat per la AABB

Com funcionem?

 • Visita pre-quirúrgica - Cirurgià plàstic

  El pacient realitza una visita abans de la intervenció amb el cirurgià plàstic per rebre tota la informació i signar la documentació (consentiment informat i contracte de conservació de les cèl·lules). A la visita se li prescriu una analítica pre-operatòria i un electrocardiograma.

 • Visita pre-operatòria – Metge anestesista

  El pacient realitza una visita pre-operatòria amb el metge anestesista on es valoren els paràmetres de l’analítica i l’estat de salut del pacient.

 • Extracció ambulatòria

  El pacient se sotmet a una liposucció del teixit adipós en un quiròfan. El cirurgià plàstic extreu un mínim de 300mL de greix que posteriorment es crio preservarà. L’extracció es pot realitzar amb sedació o anestesia local i té una durada màxima d’uns 60-90 minuts.

 • Transport de la mostra

  Un cop obtingudes les cèl·lules es transporten amb temperatura refrigerada i controlada fins al Laboratori Cellab on es processen.

 • Anàlisi de les cèl·lules

  El nostre laboratori rep i analitza les mostres de teixit adipós per certificar que compleix amb els requisits per al seu processament.

 • Processament de les cèl·lules

  Els tècnics de Cellab s’encarreguen de processar el teixit adipós per alliberar les cèl·lules mesenquimals sota els màxims estàndards de qualitat.

 • Control de Qualitat

  Totes les mostres que emmagatzemem passen un exhaustiu control de qualitat abans de procedir a la conservació definitiva.

 • Informe de Qualitat

  Una vegada comprovada la qualitat de la mostra i després de rebre tots els resultats analítics, Cellab emet un informe detallat que el pacient ha de conservar.

 • Renovació anual de la conservació

  Anualment, Cellab emetrà una renovació del contracte cel·lular. Si el pacient decideix no renovar la conservació, la destrucció del material crio preservat serà gratuïta.

 • Aplicació terapèutica

  Si un dia el pacient es vol aplicar les seves cèl·lules, podrà aplicar-les a Celular Clinic Andorra.

Beneficis de crio preservar les cèl·lules

Existeixen nombrosos beneficis de conservar el nostre material cel·lular:

 • Quan més joves siguin les seves cèl·lules, major potencial regeneratiu tindran
 • Al crio preservar-les, aturem l’envelliment cel·lular i la seva edat biològica
 • A Cellab garantim la conservació de les cèl·lules dels pacients els anys que vulgui
 • Les cèl·lules dels pacients estan crio preservades al Principat d’Andorra en un banc acreditat per l’AABB (American Association of Blood Banks)
 • Cellab posa a disposició dels pacients la possibilitat d’aplicar les cèl·lules a Celular Clinic Andorra amb els tractaments que ofereix

PREGUNTES FREQÜENTS

Sobre les cèl·lules conservades

Què són les cèl·lules mesenquimals?

Les cèl·lules mesenquimals o MSCs (de l’anglès, Mesenchymal Stem Cells) són un tipus de cèl·lules que tenen la capacitat de diferenciació en molts altres tipus de cèl·lules especialitzades. Tenen la capacitat de regenerar teixit malmès actuant amb un efecte antiinflamatori.

D’on s’extreuen?

Del teixit adipós (greix) del pacient. Habitualment, s’extreuen de la part abdominal tot i que també es poden extreure de malucs o altres zones on hi ha greix.

Tenen molts usos terapèutics?

A dia d’avui, Cellab les utilitza per a tractaments per patologies traumatològiques a Celular Clinic Andorra. També s’utilitzen en multitud de patologies diferents en assajos clínics en diferents camps de la medicina.

Sobre el procés de contractació

Què es necessita per contractar el servei?

Realitzar una visita amb el nostre cirurgià plàstic per valorar la candidatura a la liposucció i realitzar una analítica amb serologia completa. Amb els resultats analítics el metge anestesista confirmarà que no hi ha riscos personalitzats.

Quins riscos d’exclusió hi ha?

Un pacient pot ser exclòs per tenir una serologia positiva en algun paràmetre, per manca de greix o per contraindicació mèdica.

Quina documentació cal signar?

Cal signar consentiment informat i contracte de banc de greix per poder contractar el servei.

Sobre el cost i el finançament del servei

Quin cost té la conservació de cèl·lules mare adultes?

El cost depèn es calcula en funció de cada pacient, tenint en compte la quantitat de greix a extreure i la quantitat de greix a conservar.

Financeu l’import del servei?

Sí. Tenim la possibilitat de finançar amb les principals entitats financeres d’Andorra. Els pacients poden finançar una part o bé la totalitat del cost del servei.

Sobre el dia de l’extracció

Què cal fer el dia de l’extracció?

Cal presentar-se amb dejú sis hores abans de la intervenció i acompanyat.

Es pot conduir després de l’extracció?

No. Degut a l’efecte de la sedació resta prohibit conduir fins a 24h posteriors a la intervenció.

Quan es poden tornar a ingerir begudes i aliments?

Després de la liposucció, el pacient estarà en observació a la sala de reanimació durant 30 minuts. Ingerirà líquids i posteriorment, ja podrà beure i menjar amb normalitat.

Quines precaucions cal prendre post-intervenció?

Cal posar-se la faixa compressiva i no retirar-la durant 48h. Cal seguir les recomanacions dels cirurgians plàstics i a la setmana retirar els punts.

Quant temps dura l’extracció?

El temps de la liposucció varia en funció de la quantitat de teixit adipós extret, però no sobrepassa mai els 60-90 minuts.

Es pot aprofitar l’extracció per treure més greix?

Sí. Aquest fet impactarà sobre el preu final degut a l’augment d’hores de quiròfan, anestesista i cirurgià plàstic.

Sobre el procés de crio preservació

Com crio preserveu les cèl·lules?

Amb nitrogen líquid, un cop processades i condicionades per a la congelació. Al crio preservar-les per sota de -180ºC, es deté l’envelliment cel·lular.

Quants anys puc crio preservar les mostres?

El temps el determina el pacient i el renova anualment. Els estudis científics indiquen que es pot crio preservar una mostra de forma indefinida.

Si desitgeu obtenir més informació sobre la conservació de les cèl·lules mare adultes contacteu-nos i us informarem sense compromís.