Cellab aconsegueix la re acreditació de l’AABB per dos anys més

El passat 27 i 28 de juny l’Association for the Advancement of Blood & Biotherapies (AABB), anteriorment coneguda com a American Association of Blood Banks, ens va fer l’auditoria bianual. Aquesta certificació acredita tots els processos del laboratori referents al banc de cèl·lules mare de cordó umbilical i al banc de cèl·lules mare adultes. D’aquesta manera, Cellab demostra el compromís amb la qualitat i la seguretat de tots els nostres processos davant de pacients, donants i agències reguladores. Totes les persones que contracten els serveis de Cellab tenen la garantia de comptar amb una empresa acreditada per l’Association for the Advancement of Blood & Biotherapies (AABB).

El procés d’acreditació va comportar que un auditor de l’AABB viatjarà des dels Estats Units fins al nostre laboratori al Principat d’Andorra, validant que totes les nostres pràctiques s’ajusten als estàndards de qualitat que marca aquesta associació estipula. L’auditor de l’AABB va estar acompanyat en tot moment pel director mèdic de Cellab, el Dr. Miquel Álvarez Marfany, per la directora de laboratori, la Dra. Alba Casamayor Genescà i per la directora tècnica de laboratori, la Dra. Raquel Calderón.

Sobre l’AABB

L’AABB és una organització sense ànim de lucre que representa persones i institucions en els camps de la medicina transfusional i les bioteràpies, acreditant empreses a més de 50 països de tot el món. Aquesta associació es va fundar el 1947 als Estats Units i té com a principal missió promoure la medicina transfusional i les bioteràpies, especialment les relatives a les cèl·lules mare hematopoètiques.

Entre els membres que configuren l’AABB trobem metges, infermeres, científics, investigadors que treballen a més de 80 països de tot el món vetllant per les bones pràctiques de laboratori.

D’aquesta manera, Cellab aconsegueix ampliar durant dos anys més, fins al 2024, l’acreditació per al banc de cèl·lules mare de cordó umbilical i per al de cèl·lules mare adultes
Leave a reply