Quins avantatges comporta que Cellab aconsegueixi les Good Manufacturing Practices?

Aquest 2024 Cellab ha esdevingut un laboratori farmacèutic amb les normes de correcta fabricació o Good Manufacturing Practices (GMP). Aquesta fita assolida després de més dos anys d’adequacions i millores, acredita la nostra empresa amb els màxims criteris de qualitat per fabricar medicaments de teràpies avançades des d’Andorra cap a Europa. L’auditoria per assolir aquest segell d’abast europeu la va realitzar l’Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).

I aquest fet, quins avantatges comporta per a una família d’Andorra?

El primer és el compromís de Cellab amb la qualitat en els serveis que ofereix a les famílies d’Andorra. Les GMP suposen posicionar Cellab amb l’acreditació més important de fabricació de medicaments a partir de cèl·lules, que se suma a la que realitza l’AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies) cada dos anys per les activitats de banc de cèl·lules mare.

Un altre dels avantatges seran els recursos terapèutics amb els que el país comptarà. Cellab podrà fabricar seguint directives europees, medicaments altament innovadors per malalties que actualment no tenen cura, abastint hospitals europeus de màxim prestigi i reconeixement. Aquest fet comportarà que algunes d’aquestes teràpies es puguin oferir a la població andorrana si es necessités.

Així mateix, la família que confiï en Cellab per emmagatzemar cèl·lules mare del cordó umbilical del seu nadó o cèl·lules mare adultes ho estarà fent amb un laboratori farmacèutic de màxim nivell. El portfoli de medicaments per assajos clínics s’anirà ampliant progressivament i aquest fet comportarà que les famílies Cellab puguin accedir a aquestes teràpies si ho necessiten.

Guardar cèl·lules mare de forma privada té més sentit que mai

La biomedicina està creixent de forma exponencial utilitzant cèl·lules mare per a diverses malalties i patologies diferents. Les cèl·lules mare del cordó umbilical tant de la sang com del teixit, són un reservori biològic d’alt valor. Conservant-les de forma privada, una família assegura aquest material biològic per a poder fabricar medicaments si algun dia els necessita.

Si voleu ampliar informació sobre la conservació privada de les cèl·lules mare del cordó umbilical o les cèl·lules mare adultes, estem a la vostra disposició per ajudar-vos. A Cellab seguim creixent, seguim contribuint científicament a millorar la salut familiar.

Leave a reply